Module: Holidays::CZ

Defined in:
lib/generated_definitions/cz.rb

Overview

This file is generated by the Ruby Holidays gem.

Definitions loaded: definitions/cz.yaml

All the definitions are available at github.com/holidays/holidays

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.custom_methodsObject


31
32
33
34
35
# File 'lib/generated_definitions/cz.rb', line 31

def self.custom_methods
 {
  
 }
end

.defined_regionsObject


9
10
11
# File 'lib/generated_definitions/cz.rb', line 9

def self.defined_regions
 [:cz]
end

.holidays_by_monthObject


13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
# File 'lib/generated_definitions/cz.rb', line 13

def self.holidays_by_month
 {
     0 => [{:function => "easter(year)", :function_arguments => [:year], :function_modifier => -2, :name => "Velký pátek", :regions => [:cz]},
    {:function => "easter(year)", :function_arguments => [:year], :function_modifier => 1, :name => "Velikonoční pondělí", :regions => [:cz]}],
 1 => [{:mday => 1, :name => "Den obnovy samostatného českého státu", :regions => [:cz]}],
 5 => [{:mday => 1, :name => "Svátek práce", :regions => [:cz]},
    {:mday => 8, :name => "Den vítězství", :regions => [:cz]}],
 7 => [{:mday => 5, :name => "Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje", :regions => [:cz]},
    {:mday => 6, :name => "Den upálení mistra Jana Husa", :regions => [:cz]}],
 9 => [{:mday => 28, :name => "Den české státnosti", :regions => [:cz]}],
 10 => [{:mday => 28, :name => "Den vzniku samostatného československého státu", :regions => [:cz]}],
 11 => [{:mday => 17, :name => "Den boje za svobodu a demokracii", :regions => [:cz]}],
 12 => [{:mday => 24, :name => "Štědrý den", :regions => [:cz]},
    {:mday => 25, :name => "1. svátek vánoční", :regions => [:cz]},
    {:mday => 26, :name => "2. svátek vánoční", :regions => [:cz]}]
 }
end